Ankara idare hukuku avukatı olarak bu yazımızda 375 sayılı KHK’nın 1/D maddesi uyarınca emekliliği hak eden kamu çalışanlarına ödenen ve uygulamada eski adıyla emeklilik yolluğu veya harcırahı olarak da bilinen tazminattan bahsedeceğiz.

375 sayılı KHK’nın 1/D maddesi şu şekildedir;

“D) (Ek: 31/7/2003-4969/2 md.) (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.”

Uygulamada kamu görevinden çıkarılan bazı personelden emekli olanlara bu kanunun uygulanmadığı görülmektedir. Burada kanun metninin iyi yorumlanması gerekmektedir.

Kanunun bu tazminattan hariç tuttuğu kısım emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen görevlerine son verilenler ile kendi kusurları sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerdir.

Yukarıda sayılanlar haricinde kamu görevinden çıkarılan memurlardan veya sözleşmesi feshedilen kamu işçilerinden emekli olanlara da bu tazminatın verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda verilen çok sayıda idari yargı kararı olduğu görülmektedir.

İlginizi çekebilecek benzer makaleler

MEMURİYETTEN ÇIKARILANLARA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLMEMESİ

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button