Ankara idari dava avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu yazımızda, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade olduktan sonra Araştırma Merkezine atanan memurların durumu hakkında değerlendirmelere yer vereceğiz. Bir önceki yazımızda, göreve iade olan memurların haklarından ve özellikle de mali haklarından bahsetmiş, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade sonrası ataması eski kadrosuna…

Göreve iade olan memurların hakları nelerdir? ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | Ankara İdari Dava Avukatı olarak bu yazımızda, disiplin kurulu kararı ile, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 98. Maddeleri gereğince veya son yıllarda ülke gündemimizde fazlasıyla yer alan OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle görevinden el çektirilmiş olup sonradan ohal komisyonu kararı ile göreve…

Ağır Ceza Avukatı | Ankara Ceza Avukatı olarak bu makalemizde güncel bir yargıtay kararı inceledik. Yargıtay ilgili ceza dairesi verilen cezada gerekçesiz olarak iyi hal indirimi verilmemesi nedeniyle bozma kararı vermiştir. Takdiri indirim nedenlerinden faydalanamamış kişiler için ağır ceza avukatı | ankara avukat olarak makalemiz faydalı olacaktır. Makale istinaf ve temyiz aşamasında bozma nedenlerinden istifade…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, AİHM Yeni Başvuru Formu eksiksiz ve sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde doldurularak yapılmalıdır. Bu konuda AİHM Avukatı, Ankara Avukat | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak siz değerli yurttaşlarımıza gereken tüm hukuki ve teknik danışmanlık hizmetine hazırız. Nitekim bu makaledeki amacımız da, ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer…

E- Spor Hukuku Avukatı | Ankara’da bulunan hukuk büromuz spor hukuku ile ilgili siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Ankara e-spor hukuku avukatlık biriminde çalışan uzman  e-spor hukuku avukatlarımız tüm davalarınızda çözüm alabilmeniz konusunda hizmetinizde. E-spor hukukunda uzman ve deneyimli avukatlarımız ile yapacağınız anlaşma sonrasında davalarınız özenle takip edilmektedir. E-Spor, Yükselişi ve Beraberinde Getirdikleri E-spor dünyasında oyuncular,…

Asg Hukuk Bürosu | Tüketici Avukatı olarak bu yazımızda koronavirüs salgınının özel okul sözleşmesine etkisi, özel okul sözleşmesi, özel okul ücret iadesi meselelerinden bahsedeceğiz. Koronavirüs salgını ile birlikte ülkemizde devlet ve özel okullarda eğitime bir süre ara verilmiştir. Bu sürede öğrencilerin eğitiminin yarım kalmaması için uzaktan eğitim modeli benimsenmiştir. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte özel okul…

İdari Dava Avukatı | Ankara Avukat | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak geçtiğimiz hafta açıklanan 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarına itiraz konusu hakkında, sınavda elenen ve başarısız sayılan adayların sınav sonucuna itiraz sürecinde hangi adımları takip etmesi gerektiğine değineceğiz. Mülakat sınavları objektiflikten uzak oldukları gerekçesiyle çoğu hukukçu tarafından eleştirilmekte ise de hâlihazırda birçok kurum…

Ankara Avukat | Ankara Tüketici Avukatı olarak bu yazımızda koronavirüsün özel öğrenci yurtları sözleşmesine etkisi, özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin imzaladığı sözleşmelerin geçerliliği ve öğrencilerin bu sözleşmelere olan sorumluluğu konusundan bahsedeceğiz. Koronavirüs salgını ile birlikte ülkemizde, okullarda/üniversitelerde eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Bunun sonucu olarak özel öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler de yurtlarından ayrılarak…

İş Davası Avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | Ankara Avukat olarak bu makalemizde güncel bir yargıtay kararı inceledik. Yargıtay ilgili hukuk dairesi dokuz yıl bir işyerinde çalışan ve kıdem tazminatı – ihbar tazminatı verilmeden işine son verilen işçiyi haklı bulmuştur. İşverenin gerekçe göstermeden, işçinin yazılı istifa dilekçesi olmadan, salt tanık beyanlarına göre işçiyi…

Bu yazımızda Ankara Avukat | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | İdari Dava Avukatı olarak, OHAL Komisyonu Kararına itiraz sürecini ve OHAL Komisyonu kararına karşı dava dilekçesi hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alacağız. Bilindiği üzere OHAL döneminde binlerce kamu görevlisi ve kuruluş hakkında çeşitli tedbirler alınmış olup, haklarının ihlal edildiğini düşünenler bu tedbirlerin ortadan…

Anayasa Mahkemesi ülkemizde ilk kez 1961 Anayasası ile düzenlenmiş olup, halen faaliyetine devam etmektedir. Anayasa Mahkemesinin en temel görevi, Anayasa değişikliklerinin, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM içtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Bunlara bir de 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan ve istisnai bir hak arama yöntemi olan bireysel başvuru yolu eklenmiştir. Ankara Avukat | ASG…

Kira Sözleşmesi Avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu sözleşmeler hukuku ile ilgili siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Sözleşme hukuku avukatı birimimizde çalışan uzman sözleşme hukuku avukatlarımız tüm davalarınızda çözüm alabilmeniz amacıyla hizmet vermektedir.  Sözleşme hukukunda uzman ve deneyimli avukatlarımız ile yapacağınız anlaşma sonrasında davalarınız özenle takip edilmektedir. Kira Sözleşmesi/ Kira Sözleşmesi Avukatı Kira Sözleşmesi 6098…

Sözleşme hukuku avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık sözleşmeler hukuku ile ilgili siz değerli müvekkillerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Ankara sözleşme hukuku avukatlık biriminde çalışan uzman avukatlarımız tüm davalarınızda çözüm alabilmeniz konusunda hizmetinizde. Sözleşme hukukunda uzman ve deneyimli avukatlarımız ile yapacağınız anlaşma sonrasında davalarınız özenle takip edilmektedir. KORONAVİRÜS SALGINI Son dönemin küresel problemi…

Türk Hukuk Mevzuatı çok geniş ve kapsamlıdır. Bu yüzden birçok avukat kendi alanında uzmanlaşmaktadır. Esasen her avukat her alanda dava ve dosya takip edebilir. Fakat genellikle ceza davalarını takip eden avukatlar toplumumuzda “en iyi ceza avukatı”, “ağır ceza avukatı”, “ankara ceza avukatı” olarak isimlendirilmektedir. ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak ceza yargılamasının tüm aşamalarını müvekkillerimizin…

  Ankara Adli Sicil Avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu yazımızda halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydından, adli sicil belgesinin içeriğinde mevcut kayıtların neler olduğundan ve adli sicil kayıtlarının nasıl silineceğinden bahsedeceğiz. Kısacası adli sicil kaydının silinmesi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Adli Sicil Kaydı Nedir? Adli sicil kaydı(sabıka kaydı), kesinleşmiş ceza…

Bu makalemizin konusunu şu sıralar gündemimizi epeyce meşgul eden koronavirüs hastalığının iş hukukuna özellikle işçi işveren arasında yaşanması muhtemel anlaşmazlıklara etkisi oluşturmaktadır. Ankara Avukat | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak işverenlerce işçinin iş akdinin öncelikle fesih edilmesi yerine alternatif başvuru yollarını göstererek iş sözleşmesinin feshinin son çare olarak değerlendirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Makalemizin esas içeriğine…

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR? Bazı Kamu Kurumlarına girişte adaylar veya öğrenci olacaklar hakkında “Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genellikle kişinin ikametinin bulunduğu kolluk kuvvetleri marifetiyle yaptırılır. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINA GÖRE NASIL KARAR VERİLİR? Yapılan araştırma sonucunda herhangi bir…

İdari yargılamada yürütmenin durdurulması (YD) kararı, dava konusu idari işlemin hukuka uygunluk karinesini askıya alan ve o işlemin uygulanmasını erteleyen yargısal bir karardır.  Sadece iptal davasında ileri sürülebilen bu kurum, bu yönüyle iptal davasına sıkı sıkıya bağlı ve ondan ayrılmayan bir önlemdir. Bu çerçevede, yazımızda, idari yargıda yürütmenin durdurulması kurumu hakkında kısa bilgi verdikten sonra,…

Foreigners working in Turkey possible upon receipt of specific permission. Foreigners in Turkey can get a Periodicals work permit, permanent work permit, independent work permit or turquoise card. Applications for work permits are submitted to the Republic of Turkey Ministry of Interior Directorate General of Migration Management. TYPES OF PERMISSION There are four types of…

Yabancıların Türkiye’de çalışması belirli izinlerin alınması halinde mümkündür. Yabancılar Türkiye’de süreli, süresiz çalışma izni veya turkuaz kart alarak çalışabilir. Çalışma izni başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne yapılır. İZİN TÜRLERİ Yabancıların Türkiye’de çalışması için dört çeşit izin vardır. SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ Süreli çalışma izni, kanunda düzenlenmiştir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa…

Call Now Button
Bize sorun
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...