İdare Hukuku

Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında kamu hukukunun bir dalı olarak, Fransız hukuk sisteminde ortaya çıkmış olan idare hukuku, ilerleyen zamanda diğer ülkelerin ve bizim ülkemizin hukuk sistemlerinde de kabul edilmiştir. İdari davalara bakmakla görevli olan idari yargı mekanizması, zamanla idare hukukunun doğuşunu ve gelişimini etkilemiş ve halen etkilemeye devam etmektedir.

İdare Hukukunun Uygulama Alanı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Yargı Yolu” başlıklı 125 inci maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. ” Hükmü yer almaktadır. Bu noktada, idare hukukunun uygulama alanının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu alanın tespitinde temel mesele, idarenin hangi faaliyetlerinin idare hukuku alanına dahil olduğunun belirlenmesidir.

Bilindiği üzere, idare kamu hukukuna tabi faaliyetler yanında, özel hukuka tabi faaliyetler de yürütmektedir. Kamu hukukuna tabi faaliyetlere idare hukuku kuralları, özel hukuka tabi faaliyetlerine de özel hukuk kuralları uygulanacaktır. Bu bağlamda idare hukukunun uygulama alanının tespiti, idari yargının görev alanının da tespiti anlamına gelecektir. Zira idarenin özel hukuka tabi faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargıda, idare hukukuna tabi faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ise, idari yargıda görülecektir. Bu çerçevede, kullanılan kıstaslardan (ölçütlerden) en fazla üzerinde durulanlar;

  • Kamu Gücü Kıstası: İdarenin işlemlerini yaparken kamu gücü kullanıp kullanmamasına göre belirleme yapılması öngörmektedir.
  • Kamu Hizmeti Kıstası: Kamu hizmetlerinin kurulması ve işletilmesi aşamalarında idarenin yürüttüğü tüm faaliyetler, idari faaliyet niteliğinde olup idare hukuku hükümlerine tabidir.
  • İdari İşlev Kıstası: Yasama, yürütme ve yargı organları içinde yer alan idari birimlerin yaptığı işlevsel anlamdaki faaliyetleri idare hukuku kurallarına tabi olup, bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku Alanında Verilen Bazı Hizmetler

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, farklı  sektörlerde ve alanlarda Türkiye’nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler  ile uyuşmazlıklarının çözümünde, kamu personelinin atama, nakil, yer değiştirme, güvenlik soruşturması, emeklilik, derece-kademe, terfi, sicil (performans) ve diğer özlük hakları konusunda, iptal ve tam yargı davalarında geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

  • Başta dilekçe ve CİMER olmak üzere, her türlü idari makama başvuru ve gerekli itirazların yapılması,
  • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
  • İdari işlem, eylem ve sözleşmelerden kaynaklanan dava takip işlemleri,
  • Uyuşmazlıkların çözümü,
  • İdari cezalar, idari para cezaları ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü,
  • İmar plan ve uygulamaları ile ilgili itiraz ve iptal davaları,
  • Memurlar hakkında her türlü terfi, görevde yükselme, atama, yer değiştirme, sağlık kurulu raporu, güvenlik soruşturması, disiplin soruşturması, savunma, ifade ve disiplin kurulu ve ceza işlemleri ile ilgili hukuki destek ve danışmanlıkhizmetlerimiz arasındadır.

İdare Hukuku davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizim ile iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  Ankara idari dava avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu yazımızda, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade olduktan sonra Araştırma Merkezine atanan memurların durumu hakkında değerlendirmelere yer vereceğiz. Bir önceki yazımızda, göreve iade olan memurların haklarından ve özellikle de mali haklarından bahsetmiş, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade sonrası ataması eski kadrosuna…

Göreve iade olan memurların hakları nelerdir? ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | Ankara İdari Dava Avukatı olarak bu yazımızda, disiplin kurulu kararı ile, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 98. Maddeleri gereğince veya son yıllarda ülke gündemimizde fazlasıyla yer alan OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle görevinden el çektirilmiş olup sonradan ohal komisyonu kararı ile göreve…

Ağır Ceza Avukatı | Ankara Ceza Avukatı olarak bu makalemizde güncel bir yargıtay kararı inceledik. Yargıtay ilgili ceza dairesi verilen cezada gerekçesiz olarak iyi hal indirimi verilmemesi nedeniyle bozma kararı vermiştir. Takdiri indirim nedenlerinden faydalanamamış kişiler için ağır ceza avukatı | ankara avukat olarak makalemiz faydalı olacaktır. Makale istinaf ve temyiz aşamasında bozma nedenlerinden istifade…

Bilgi Edinin

ankara barosu

Call Now Button
Bize sorun
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...