cezaevi yiyecek bedeli

CEZAEVİ YİYECEK BEDELİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan mahkumlara her gün 3 öğün yemek verilmektedir. Bu sebeple cezaevinde bulunan mahkumlardan “cezaevi yiyecek bedeli” tahsil edilmektedir. Bu bedelin tahsil edilebilmesi için kişi hakkında verilen hükmün kesinleşmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla tutuklu şahıslar ve hakkında verilen hüküm kesinleşmemiş olan şahıslar için bu bedel tahakkuk ettirilmeyecektir.

Hükümlü şahıslardan yiyecek bedeli alınmasının kanuni dayanağı 2548 sayılı Kanunun 2. maddesi olup maddenin ilk fıkrası “Her mahkûm cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.” şeklindedir.

Cezaevi Yiyecek Bedeli Ne Zaman Ödenir?

Cezaevi idaresi tarafından her 6 ayda bir bordro tahakkuk ettirilir. Eğer hükümlünün mahkumiyeti 6 aydan daha az bir süre ise bu mahkumlara ait bordro salıverileceği tarihten bir hafta önce yapılır. Bordrolar mahkûmlara tebliğ olunur. Tebligat üzerine bu bedel ödenmelidir.

Cezaevi Yiyecek Bedelini Ödeme Gücüm Yok Ne Yapmalıyım?

Cezaevi yiyecek bedelinin tahakkuk ettirilmesinden sonra dikkat edilecek en önemli husus kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığının araştırılması hususudur. Nitekim 2548 sayılı Kanunun 2. maddesinin 3. fıkrası “Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve belediye teşkilatı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanun metninden de anlaşılacağı üzere tahakkuk ettirilen yiyecek bedelinin mahkûmun belirttiği adrese tebliğ edilmesinin ardından ödeme gerçekleşmezse ilgili savcılık kişinin ödeme gücünün olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür. Kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığı araştırması tahakkukun ön şartı niteliğinde olup bahsedilen araştırma yapılmadan icra takibi başlatılması yasaya ve usule aykırılık teşkil edecektir.

Özetleyecek olursak; kişiye yiyecek bedelinin tahsili amacıyla icra ödeme emri gönderilebilmesi için önce tahakkuk fişinin kişiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebligat üzerine ödeme yapılmazsa, ilgili savcılık kişinin ödeme gücü olup olmadığını araştıracaktır. Araştırma neticesinde kişinin ödeme gücü olduğu sonucuna ulaşılırsa icra ödeme emri gönderilecektir.

Anılan kanun, ödeme gücü olmayanlardan yiyecek bedelinin tahsil edilmeyeceğini 2. maddenin değişik 6. fıkrasında “İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.” şeklinde açıkça düzenlemiştir.

Cezaevi Yiyecek Bedelini Ödeme Gücüm Yok İcra Ödeme Emri Geldi Ne Yapmalıyım?

Kişi hakkında cezaevi yiyecek bedeli tahakkuk ettirilip tebliğ edildikten sonra borcun ödenmemesi durumunda ödeme gücü araştırması yapılmadan icra takibi başlatılması ve şahsa ödeme emri gönderilmesi açıkça yasaya ve usule aykırıdır.  Bu durumda borç usulüne uygun şekilde doğmamış olacaktır. Dolayısıyla söz konusu işlemin iptali için dava açılmalıdır.

 

ANKARA AVUKAT ASG Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak bu yazımızda kısaca cezaevi yiyecek bedeli konusu üzerinde durduk.

Her türlü destek ve hukuki bilgi için 0533 048 57 42 numaralı hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz

Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.

Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button