Yabancıların Türkiye’de çalışması belirli izinlerin alınması halinde mümkündür. Yabancılar Türkiye’de süreli, süresiz çalışma izni veya turkuaz kart alarak çalışabilir. Çalışma izni başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

İZİN TÜRLERİ

Yabancıların Türkiye’de çalışması için dört çeşit izin vardır.

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Süreli çalışma izni, kanunda düzenlenmiştir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu kabul edilen yabancıya iş veya hizmet süresini aşmamak şartıyla belirli bir işte çalışmak için ilk başvuruda en çok bir yıl çalışma izni verilir. Yabancının çalışma izni, süre uzatma başvurusu olumlu değerlendirilmiş ise belirli sürelerle uzatılır. İşçinin aynı işverene bağlı olarak çalışması halinde, ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular da ise yabancının başvurusu tekrar değerlendirilir. Yabancının gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum ve kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışması gerekmektedir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Süresiz çalışma iznine başvurmak isteyen yabancının Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl kanuni çalışma iznine sahip olması gerekir. Ancak bu şartların taşınması yabancıya mutlak bir süresiz çalışma hakkı tanımaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı ise uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklara sahip olur. Süresiz çalışma iznine sahip olan yabancılar özel kanunlardaki düzenlemeler ve sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak üzere Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı eğer profesyonel meslek grubu mensubu ise diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması şartıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Yabancının eğitim düzeyi, meslek deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdamına etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen diğer hususlar değerlendirilir. Bağımsız çalışma izni de süreli olarak verilir.

TURKUAZ KART

Turkuaz kart, uluslararası işgücü politikası doğrultusunda yabancılara tanınmış bir imkandır. Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara verilir. Turkuaz kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Geçiş süresi içinde bakanlık işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi ve belge talep edebilir. Turkuaz katta yer alan geçiş süresi kaydı geçiş süresi içinde iptal edilmezse yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir.

Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kala yapılmaya başlanabilir, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolarsa geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.
Turkuaz Kart sahibi yabancının eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.  Yine Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan da yararlanır.
Turkuaz Kart uygulamasında nitelikli yabancı olarak değerlendirilen kişiler akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler kişilerdir.

NOT: Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile yabancılar hukukuna ilişkin meselelerde başvuru, takip ve uyuşmazlık süreçlerinde danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Süreçlerin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Yabancılar Hukukuna ilişkin meselelerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bizi Takipte Kalın

           

CategoryAdvice
Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button