Boşanma Davası, Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmüş bir dava çeşididir. Boşanmak isteyen taraflar çeşitli sebeplerle bu davayı açabilir. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri öngörülmüş olup bu sebepler çeşitlidir.

Boşanma Davası | Şart ve Koşullar

Boşanmaya gerekçe yapılabilecek ve kanunda öngörülmüş sebepler ise şunlardır:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması

Tarafların öne sürdüğü boşanma gerekçesine göre dava sürecinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Boşanmak isteyen tarafın iddiasını ispatlamada kullanacağı deliller ve bunların sıhhati önem arz etmektedir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim delilleri serbestçe takdir ederek boşanmaya veya ayrılığa karar verir.

Boşanma Davası Kapsamında Hak ve Talepler

Boşanma davası sürecinde her iki tarafın da ileri sürebileceği haklar ve talepler vardır. Taraflardan menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Ayrıca tarafların ortak çocukları mevcut ise, velayet yanında iştirak nafakası talep edilebilir. Tarafların evlilik birliği sonucu edindiği malların paylaşılması, ziynet eşyaları yine uyuşmazlık konusudur.

Taraflar boşanma davasını anlaşmalı boşanma şeklinde gerçekleştirebileceği gibi, çekişmeli boşanma sürecini de takip edebilir. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken, hak kaybına uğramamak adına alınacak önlemler söz konusudur. Boşanmanın pek çok hukuki sonucu vardır. Kadının kişisel durumu, mal rejiminin tasfiyesi, mirasçılık, çocuklar bakımından ana ve babanın hakları, tazminat ve nafaka yükümlülüğü boşanmanın hukuki sonuçlarıdır.

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Taraflar boşanmanın hukuki sonuçları bakımından dava haklarını zaman aşımı süresi içinde kullanmalıdır.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile Aile Hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Boşanma sürecinin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Davasına ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bizi Takipte Kalın

           

CategoryAdvice
Bize sorun
Size yardımcı olmak için buradayız
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
Call Now Button