Aile Hukuku, 8049 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku kapsamında nişanlılık, evlilik, boşanma, eşler arasındaki mal rejimi, hısımlık, evlat edinme, soybağının hükümleri, velayet, çocuk malları, nafaka hükümleri, aile malları, vesayet düzenlenmiştir.

Boşanma Davası

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma sebepleri çeşitlidir. Boşanmaya gerekçe yapılabilecek kanunda öngörülmüş sebepler; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Tarafların öne sürdüğü boşanma gerekçesine göre dava sürecinde farklılıklar ortaya çıkmakta, boşanmak isteyen tarafın iddiasını ispatlamada kullanacağı deliller ve bunların sıhhati önem arz etmektedir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Hâkim, delilleri serbestçe takdir eder.

Boşanma talebiyle birlikte ziynet eşyalarının iadesi de aynı dava ile talep edilebilir. Ayrıca boşanma ile birlikte maddi, manevi tazminat, nafaka, velayet talepleri de birlikte değerlendirilir.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası

Evlilik birliğinde eşlerin sahip olduğu malların tabi olduğu farklı mal rejimleri mevcuttur. Kanunda, edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimleri düzenlenmiştir.

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

Soybağı Davaları

Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu durumda dava anne ve kocaya karşı açılır.

Babalık davası olarak bilinen dava türünde ise çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesi talep edilir. Soybağının kurulmasınıi anne ve çocuk isteyebilirler.

Nafaka Davası

Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler. Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile aile hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Süreçlerin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Aile Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  VERASET İLAMI NASIL ALINIR? Bu yazımızda ASG Hukuk ve Danışmanlık olarak veraset ilamı nasıl alınır sorusuna detaylıca yanıt vereceğiz. VERASET NEDİR ? Bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanuni mirasçılarına intikal etmesine veraset denir. Ölümle murisin malları, bir bütün olarak doğrudan doğruya mirasçılara intikal eder. Sonuç olarak veraset bir servetin el değiştirmesi anlamına gelmektedir.   VERASET…

  İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİ ENGELLEME İçinde bulunduğumuz sosyal medya çağında internetten içerik kaldırma talebinde bulunan kişi sayısında adeta patlama yaşanmaktadır. ASG Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak bu yazımızda internetten içerik kaldırma ve erişimi engelleme konusunu ele alacağız. İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİ ENGELLEME NEDİR? Herhangi bir internet sitesinde, web sayfasında yahut herhangi bir sosyal…

  ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME 2022  ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak adli sicil kaydı sildirme 2022 konusunu ele alacağız. Bu yazımızda halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydından, adli sicil belgesinin içeriğinde mevcut kayıtların neler olduğundan ve adli sicil kayıtlarının nasıl silineceğinden bahsedeceğiz. Kısacası adli sicil kaydının silinmesi yöntemlerini anlatacağız. Ankara Adli Sicil…

  Bilgi Edinin

  ankara barosu

  Bize sorun
  Size yardımcı olmak için buradayız
  Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...
  Call Now Button