Aile Hukuku, 8049 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku kapsamında nişanlılık, evlilik, boşanma, eşler arasındaki mal rejimi, hısımlık, evlat edinme, soybağının hükümleri, velayet, çocuk malları, nafaka hükümleri, aile malları, vesayet düzenlenmiştir.

Boşanma Davası

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma sebepleri çeşitlidir. Boşanmaya gerekçe yapılabilecek kanunda öngörülmüş sebepler; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Tarafların öne sürdüğü boşanma gerekçesine göre dava sürecinde farklılıklar ortaya çıkmakta, boşanmak isteyen tarafın iddiasını ispatlamada kullanacağı deliller ve bunların sıhhati önem arz etmektedir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Hâkim, delilleri serbestçe takdir eder.

Boşanma talebiyle birlikte ziynet eşyalarının iadesi de aynı dava ile talep edilebilir. Ayrıca boşanma ile birlikte maddi, manevi tazminat, nafaka, velayet talepleri de birlikte değerlendirilir.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası

Evlilik birliğinde eşlerin sahip olduğu malların tabi olduğu farklı mal rejimleri mevcuttur. Kanunda, edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimleri düzenlenmiştir.

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

Soybağı Davaları

Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu durumda dava anne ve kocaya karşı açılır.

Babalık davası olarak bilinen dava türünde ise çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesi talep edilir. Soybağının kurulmasınıi anne ve çocuk isteyebilirler.

Nafaka Davası

Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler. Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile aile hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Süreçlerin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Aile Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  Ankara idari dava avukatı | ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bu yazımızda, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade olduktan sonra Araştırma Merkezine atanan memurların durumu hakkında değerlendirmelere yer vereceğiz. Bir önceki yazımızda, göreve iade olan memurların haklarından ve özellikle de mali haklarından bahsetmiş, OHAL Komisyonu Kararı ile göreve iade sonrası ataması eski kadrosuna…

Göreve iade olan memurların hakları nelerdir? ASG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu | Ankara İdari Dava Avukatı olarak bu yazımızda, disiplin kurulu kararı ile, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. ve 98. Maddeleri gereğince veya son yıllarda ülke gündemimizde fazlasıyla yer alan OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle görevinden el çektirilmiş olup sonradan ohal komisyonu kararı ile göreve…

Ağır Ceza Avukatı | Ankara Ceza Avukatı olarak bu makalemizde güncel bir yargıtay kararı inceledik. Yargıtay ilgili ceza dairesi verilen cezada gerekçesiz olarak iyi hal indirimi verilmemesi nedeniyle bozma kararı vermiştir. Takdiri indirim nedenlerinden faydalanamamış kişiler için ağır ceza avukatı | ankara avukat olarak makalemiz faydalı olacaktır. Makale istinaf ve temyiz aşamasında bozma nedenlerinden istifade…

Bilgi Edinin

ankara barosu

Call Now Button
Bize sorun
Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...