Aile Hukuku, 8049 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku kapsamında nişanlılık, evlilik, boşanma, eşler arasındaki mal rejimi, hısımlık, evlat edinme, soybağının hükümleri, velayet, çocuk malları, nafaka hükümleri, aile malları, vesayet düzenlenmiştir.

Boşanma Davası

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma sebepleri çeşitlidir. Boşanmaya gerekçe yapılabilecek kanunda öngörülmüş sebepler; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılmasıdır.

Tarafların öne sürdüğü boşanma gerekçesine göre dava sürecinde farklılıklar ortaya çıkmakta, boşanmak isteyen tarafın iddiasını ispatlamada kullanacağı deliller ve bunların sıhhati önem arz etmektedir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Hâkim, delilleri serbestçe takdir eder.

Boşanma talebiyle birlikte ziynet eşyalarının iadesi de aynı dava ile talep edilebilir. Ayrıca boşanma ile birlikte maddi, manevi tazminat, nafaka, velayet talepleri de birlikte değerlendirilir.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası

Evlilik birliğinde eşlerin sahip olduğu malların tabi olduğu farklı mal rejimleri mevcuttur. Kanunda, edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimleri düzenlenmiştir.

Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

Soybağı Davaları

Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu durumda dava anne ve kocaya karşı açılır.

Babalık davası olarak bilinen dava türünde ise çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesi talep edilir. Soybağının kurulmasınıi anne ve çocuk isteyebilirler.

Nafaka Davası

Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler. Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.

Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.

Ankara’da bulunan ASG Hukuk&Danışmanlık Bürosu, alanında uzman avukatları ile aile hukuku uyuşmazlık ve davalarında da danışanlarının ve müvekkillerinin yanında yer almaktadır. Süreçlerin profesyonellerle birlikte yürütülmesi hak kayıplarının önüne geçmekte, süreçlerin sağlıklı ve en avantajlı şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

Aile Hukukuna ilişkin davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bize Ulaşın

  ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ anlaşması Türkiye tarafından 2019 Aralık ayında, uluslar arası vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında onaylandı. Hâl böyle olunca ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’, özellikle de Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşımız için büyük önem arz etmeye başladı. ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’nın kapsamı, kimleri ilgilendirdiği, bilgi paylaşımının başlangıç süresi, bu kapsamda neler yapılabileceği birçok vatandaşı ilgilendirdiğinden yakından takip…

  Araç Değer Kaybı Nedir? Araç Değer Kaybı Avukatı | Araç Değer Kaybı Tazminatı denince akla trafik kazası nedeniyle hasar gören aracın piyasadaki değişim değer durumu akla gelir. Yani bu kavramdan kastedilen şey hasar alarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüştür. Çünkü kazaya karışıp da hasar gören araç en güzel şekilde tamir edilmiş olsa…

  Bu yazımızda idari davası uzun sürdüğü için makul sürede yargılanma hakkı ihlal edilen müvekkilimiz adına kazanılan 24.000 TL tazminat kararına yer vereceğiz. İdare Mahkemesinde 2009 yılında açılan dava bir türlü sonuçlanmadığından, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız bireysel başvuru neticesinde oybirliğiyle verilen tazminat kararını aşağıda…

  Bilgi Edinin

  ankara barosu

  Call Now Button
  Bize sorun
  Merhaba! Nasıl yardımcı olabiliriz...